Montáž výtahů

Technologie výtahových systémů se neustále rozšiřují a zdokonalují. Výtahová zařízení se dělí do několika skupin, důležitým kritériem jejich rozlišení je druh pohonu, na kterém závisí koncepce a konstrukce výtahu. To znamená, že se používají výtahy s elektrickým pohonem, výtahy s hydraulickým pohonem a výtahy s pneumatickým pohonem a plošiny různých druhů. Základním parametrem každého druhu výtahového zařízení je nosnost, to znamená největší dovolená váha přepravovaných břemen. V některých panelových domech se ještě najdou výtahy zastaralé, jedním z největších nedostatků jsou stále ještě chybějící vnitřní kabinkové dveře, které mohou zabránit z hlediska bezpečnosti řadě problémů a úrazů. Mimo to zastaralé výtahy mají zvýšenou poruchovost, jsou hlučné a nejsou ani příliš estetické.

Trendem dnešní doby je úspora energie a to nejenom z pohledu ochrany životního prostředí, ale také z důvodů ekonomických. Význam úspor energií se tedy zvyšuje každým rokem i v oblasti výtahových zařízení. Ačkoliv výtah netvoří rozhodující část v celkové spotřebě energie domu, bylo by nesprávné nebrat v úvahu snižování jeho nákladů na spotřebu energie a jeho dopad na životní prostředí. Proto od výrobců odebíráme výtahy zhotovené z materiálů, které jsou z velké části recyklovatelné.